วันจันทร์ที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2553

สถานที่ท่องเที่ยว เชียงใหม่วัดพระสิงห์วรวิหาร(วัดประจำปีมะโรง) : ที่ตั้ง ถนนสามล้าน ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200
จุดเด่น : วิหาร , หอไตร , สักการะพระพุทธสิหิงค์ , ชมซุ้มประตูโขง , จิตรกรรมฝาผนัง
ประวัติย่อ : วัดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีเอกลักษณ์ของเชียงใหม่และวัดนี้สร้างในปี พ.ศ 1888 หรือประมาณ 660 ปี โดยพญาผายูกษัตริย์องค์ที่ 7 ในราชวงค์มังรายทรงโปรดให้สร้าง ซึ่งแต่เดิม
มีชื่อว่า "วัดลีเชียง" เช่นเดียวกับชื่อตลาด (ในอดีตบริเวณวัดเป็นตลาด ชื่อ กาดลีเชียง) ในสมัยที่พระเจ้าแสนเมืองมา กษัตริย์องค์ที่ 9 เป็นผู้ครองนครเชียงใหม่ในปี พ.ศ 1983 เจ้ามหาพรหมได้อัญเชิญพระพุทธสิหิงค์มาจากเมืองกำแพงเพชร เพื่อถวายแด่พระเจ้าแสนเมืองมา โดยจะอัญเชิญไปประดิษฐานที่วัด บุปฝาราม แต่เมื่อรถที่อัญเชิญมาถึงหน้าวัดลีเชียง รถเกิดติดขัดไม่สามารถชักลากไปได้ จึงให้ประดิษฐานพระพุทธสิหิงค์ไว้ที่วัดนี้ ต่อมาวัดนี้ได้ชื่อเพิ่มว่า " วัดลีเชียงพระ " และต่อมาเรียกกันว่า วัดพระสิงห์


วัดเจดีย์หลวง : ที่ตั้ง ถนน ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
จุดเด่น : เจดีย์ , วิหาร , เสาอินทขิล , ต้นนิโกรใหญ่
ประวัติย่อ : วัดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีเอกลักษณ์ของเชียงใหม่วัดเจดีย์หลวง หรือวัดโชติการาม หรือราชกูฏ หรือกุฏาราม สร้างในสมัยพญาแสนเมืองมา (พ.ศ. 1928 - 1944) โอรสของพญากือนา ต่อมารวมพื้นที่กับวัดสุขมินท์วัดหอธรรมวัดสบฝางหรือป่าฝาง และบางส่วนของวัดพันเตาเรียกว่าวัดเจดีย์หลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพ : ที่ตั้ง ถนนศรีวิชัย ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๒๐๐
จุดเด่น : บันไดนาค (185 ขั้น) , เจดีย์ ,วิหาร , ทิวทัศน์เมืองเชียงใหม่
ประวัติย่อ : วัดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีเอกลักษณ์ของเชียงใหม่วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร เป็นวัดที่มีความสำคัญในแง่ประวัติศาสตร์และเป็นวัดท่องเที่ยว ซึ่งเป็นที่รู้จักของประชาชนชาวไทยโดยทั่วไป ในฐานะที่เป็นวัดที่มีความศักดิ์สิทธิ์มากวัดหนึ่งของประเทศไทย ตั้งอยู่บนยอดดอยสุเทพห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่ไปทางทิศตะวันตกประมาณ 14 กิโลเมตรพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติจังหวัดเชียงใหม่ : ที่ตั้ง ถนนเชียงใหม่-ลำปางตำบลช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่
ข้อมูล : พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเชียงใหม่ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เก็บรวบรวมประวัติต่างๆของเชียงใหม่ ตั้งอยู่บนถนนซูเปอร์ไฮเวย์ (เชียงใหม่-ลำปาง) ใกล้ๆ กับวัดเจ็ดยอด รวบรวมสิ่งของที่เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมของภาคเหนือไว้ เช่น พระพุทธรูปสกุลช่างสมัยล้านนาต่างๆ และพระพุทธรูปสมัยเชียงแสน เครื่องไม้แกะสลัก เครื่องถ้วยภาคเหนือ เครื่องใช้ในชีวิตประจำวันของชาวล้านนาและชาวเขาเผ่าต่างๆ ภาพถ่ายประวัติศาสตร์ของเชียงใหม่
พิพิธภัณฑ์เปิดให้เข้าชมทุกวัน ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น. หยุดช่วงวันสงกรานต์ และวันปีใหม่ ค่าเข้าชม คนไทย 10 บาท ชาวต่างประเทศ 30 บาท นักเรียน นักศึกษาฟรี รายละเอียด โทร. 0 5322 1308บ้านถวาย : ที่ตั้ง ตำบลขุนคง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ กิโลเมตรที่ 15 เลี้ยวซ้ายที่แยกไฟจราจร

ข้อมูล : หมู่บ้านหัตถกรรมไม้แกะสลัก ( OTOP) ถือว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่ขึ้นชื่อที่สุดแห่งหนึ่งของจังหวัดเชียงใหม่ เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ เป็นแหล่งกำเนิดของงานแกะสลักไม้ในจังหวัดเชียงใหม่ จนผลิตภัณฑ์ไม้แกะสลักได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน ทั้งด้านคุณค่า และคุณภาพของสินค้าจุดรวมความหลากหลายของงานหัตถศิลป์ที่โดดเด่น เช่น งานแกะสลักไม้ , งานเดินเส้น – แต่งลาย , งานลงรัก – ปิดทอง , แอนติค , เครื่องเงิน , เครื่องเขิน , ผ้าทอ , เครื่องจักรสาน และเครื่องปั้นดินเผา เป็นต้นหมู่บ้านทำร่มบ่อสร้าง : ที่ตั้ง ถนนเชียงใหม่-สันกำแพง
ข้อมูล : หมู่บ้านทำร่มบ่อสร้าง เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีการผลิตสินค้าพื้นเมืองที่ได้รับความนิยมอย่างมาก ในหมู่นักท่องเที่ยวมีชื่อเสียงในการทำร่ม ของจังหวัดเชียงใหม่ อยู่ในเขตอำเภอสันกำแพงห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่ตาม ถนนสายเชียงใหม่-สันกำแพง 9 กม.มีทางแยก ซ้ายมือเข้าไปอีกประมา 500 เมตร นักท่องเที่ยวสามารถเดิน ชมการทำร่ม ซึ่งส่วนมากจะทำกันใต้ถุนบ้าน แล้วนำออกมาวางเรียงรายเต็มกลางลานบ้าน เพื่อผึ่งแดดให้ แห้ง ทำให้แลดูสวยงามอย่างยิ่งด้วยสีสัน และลวดลายบน ร่มนั้นสะดุดตาผู้พบเห็น ร่มที่ผลิตในหมู่บ้านบ่อสร้างนี้มี 3 ชนิด ด้วยกันคือ ร่มที่ทำด้วย ผ้าแพร ผ้าฝ้ายและกระดาษสา ซึ่งแต่ละชนิดมีวิธี ทำอย่างเดียวกัน ถ้าหากนักท่องเที่ยวประสงค์จะชมขั้น ตอนการผลิต เจ้าของบ้านก็จะทำการอธิบายตั้งแต่การทำกระดาษสาไปจนถึงวาด ลวดลายบนร่มให้ชม ทั้งนี้เพราะการทำกระดาษสายังใช้กรรมวิธีเก่าแก่ที่น่าสนใจมาก โดย ใช้วิธีง่าย ๆ และส่วนใหญ่ทำด้วยมือวัดพระธาตุดอยน้อย : ที่ตั้ง ต.ดอยหล่อ อ.จอมทอง ตามทางหลวงหมายเลข 108 กม.ที่ 43-44
จุดเด่น : เจดีย์
ประวัติย่อ : วัดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีเอกลักษณ์ของเชียงใหม่และวัดนี้เป็นวัดโบราณ อายุกว่า 1,300 ปี มีประวัติว่าสร้างโดยพระนางจามเทวี เมื่อปี พ.ศ. 1201 มีโบราณสถานและโบราณวัตถุมากมาย ได้แก่ พระบรมธาตุ โข่งพระ (กรุพระ) โบสถ์ วิหาร และพระพุทธรูปหินอ่อนแกะสลัก ทั้งองค์เล็กองค์ใหญ่มากมายบริเวณวัดตั้งอยู่บนเขา ติดลำน้ำปิง มองเห็นทิวทัศน์โดยรอบทุกทิศ

วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร : ที่ตั้ง ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ห่างจากตัวจังหวัดเชียงใหม่ประมาณ 58 กิโลเมตร
จุดเด่น : วิหาร , เจดีย์
ประวัติย่อ : วัดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีเอกลักษณ์ของเชียงใหม่ วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร เป็น พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2506 บริเวณที่ตั้ง เป็นเนินดินสูง ประมาณ 10 เมตร เรียกกันมาตั้งแต่อดีตว่า ดอยจอมทอง ตามประวัติสันนิษฐานว่า เป็นวัดที่สร้างขึ้นในราวพุทธศตวรรษที่ 20 แต่จากลักษณะทางศิลปกรรมของสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ภายในวัด ปรากฏเป็นลักษณะของศิลปกรรม ในสมัยหลัง พุทธศตวรรษที่ 24 ซึ่งเป็นห้วงระยะเวลาของยุคฟื้นฟูเมืองเชียงใหม่วัดดอยแม่ปั๋ง : ที่ตั้ง หมู่ที่ 5 ตำบลแม่ปั๋ง อำเภอพร้าว จ.เชียงใหม่ (ถนนเชียงใหม่-แม่โจ้-พร้าว (ทางหลวงหมายเลข 1001) เป็นระยะทางประมาณ 75 กิโลเมตร)
จุดเด่น : วิหารไม้ , ศาลาการเปรียญที่ประดิษฐาน รูปเหมือนหลวงปู่แหวนเท่าองค์จริง ตอนถือธุดงควัตร , พิพิธภัณฑ์มณฑป ประดิษฐานหุ่นขี้ผึ้งรูปเหมือนและอัฐิรวมทั้ง อัฐบริขารของหลวงปู่แหวน
ประวัติย่อ : วัดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีเอกลักษณ์ของเชียงใหม่ วัดดอยแม่ปั๋ง เป็นวัดที่หลวงปู่แหวน สุจิณโณ เคยจำพรรษาตั้งแต่พ.ศ. ๒๕๐๕ จนถึงมรณภาพในพ.ศ. ๒๕๒๘ ภายในวัดมีสิ่งที่น่าสนใจ คือ วิหารไม้ กุฏิหลวงปู่แหวน กุฏิไม้ที่เรียกว่า “โรงย่างกิเลส” หรือ “โรงไฟ” และวิหารที่ประดิษฐานรูปเหมือนหลวงปู่แหวนเท่าองค์จริงวัดถ้ำตับเต่า : ที่ตั้ง บ้านตับเตา ตำบลศรีดงเย็น อำเภอไชยปราการ จ.เชียงใหม่ บนเส้นทางสายเชียงใหม่-ฝาง ระหว่างหลักกิโลเมตรที่ 120 และ 121 แยกซ้ายมือเข้าไปประมาณ 3 กิโลเมตร
จุดเด่น : ถ่ำตับเต่า , หอไตรกลางน้ำ
ประวัติย่อ : วัดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีเอกลักษณ์ของเชียงใหม่ ภายในบริเวณวัดร่มรื่น มีหอพระไตรปิฎกสร้างอยู่กลางน้ำ สิ่งสำคัญในวัดคือถ้ำตับเต่า มีขนาดเล็กกว่าถ้ำเชียงดาว แต่มีความสวยงามไม่แพ้กัน ภายในถ้ำมีพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่ ถ้ำตับเต่านี้แยกออกเป็น ๒ ถ้ำ คือ ถ้ำผาขาว และถ้ำปัญเจค บริเวณหน้าถ้ำมีกุฏิและศาลาสำหรับพักผ่อนพระบรมธาตุแสนไห : ที่ตั้ง บ้านมหาธาตุ ตำบลแสนไห อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่
จุดเด่น : เจดีย์ เก็บพระธาตุ , วิหาร
ประวัติย่อ : วัดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีเอกลักษณ์ของเชียงใหม่และวัดนี้เชื่อกันว่าสร้างมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลแต่มาได้รับการบูรณะในพ.ศ. 2457 เป็นปฏิมากรรมผสมระหว่างพม่าและล้านนาไทย ซึ่งการก่อสร้างทับพระธาตุเดิมที่มีขนาดเล็ก โดยของใหม่มีสันถาร 8 เหลี่ยม สันนิษฐานว่าที่นี่มีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกับสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเมื่อครั้งยกทัพไปยังเมืองอังวะของพม่าเมื่อปี พ.ศ. 2147 หลังจากประชุมพลที่เมืองงาย จึงเสด็จไปทางเมืองห้างหลวงซึ่งน่าจะเป็นเมืองแหงในปัจจุบันเพราะมีคูเมืองล้อมยาวกว่า 2 กิโลเมตร และเป็นเมืองเดียวที่อยู่ระหว่างเมืองงายกับเมืองอังวะของพม่า เชื่อว่าพระองค์น่าจะเสด็จมาพักทัพที่พระบรมธาตุแห่งนี้และสร้างบ่อน้ำใช้ส่วนพระองค์และช้างศึกตรงบริเวณด้านหน้าเนินเขาที่ประดิษฐานพระบรมธาตุ ชาวบ้านเรียกว่าบ่อน้ำช้าง ประเพณีที่สำคัญของวัดนี้ คือ งานสรงน้ำพระบรมธาตุ ในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 ของทุกปีวัดกองกาน : ที่ตั้ง ต.แม่ศึก อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่

จุดเด่น : พระเจ้าตนหลวง พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองแม่แจ่ม
ประวัติย่อ : วัดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีเอกลักษณ์ของเชียงใหม่ ซึ่งวัดนี้ผู้ครองนคร ในล้านนาประเทศ อันได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย และเชียงแสน ซึ่งเป็นผู้ที่นับถือในพระพุทธศาสนา ได้มาแผ้วถางป่าในบริเวณนี้ และสร้างเป็นวัดพร้อมกับได้ก่อพระพุทธรูปขึ้น ได้ให้ชื่อวัดที่สร้างขึ้นใหม่นี้ว่า "วัดศรีเมืองมา"พระเจ้าตนหลวง เป็นที่เคารพสักการบูชานานคนเป็นเวลานานหลายร้อยปี จนมาถึงสมัยบ้านเมืองก็เกิดกลียุค ข้าวยากหมากแพง ผู้คนอพยพถิ่นที่อยู่ ทำให้วัดวาอาราม ขาดการเอาใจใส่ดูแล
ทำให้วัดศรีเมืองมา ได้ร้าง เสนาสนะทรุดโทรมพังทลายลงไป จนกลายเป็นป่าดงพงทึบ ส่วนพระเจ้าตนหลวง ยังประดิษฐานตั้งมั่นไม่เป็นอันตราย มีแต่เครือเถาวัลย์ขึ้นปกคลุมองค์พระ มองแทบไม่เห็นจนมาถึงสมัยพุทธศตวรรษที่ 23 ประมาณปี พ.ศ.2380-90 ได้มีผู้คนมาอาศัยทำไร่ทำสวน แผ้วถางป่าไม้ ก็พบเห็นพระพุทธรูปอยู่ในวัดร้าง ซึ่งมีเครือเถาวัลย์ปกคลุม เกิดความศรัทธาปสาทะ ในองค์พระพุทธรูปที่มีพระพุทธรูปลักษณะงดงาม จึงช่วยกันแผ้วถางทำความสะอาดองค์พระพุทธรูปและลงรักปิดทอง ทำให้พระพุทธรูปสวยงามเปล่งปลั่งขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง พร้อมกับสร้างวิหารขึ้นใหม่ เพื่อเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูป และตั้งเป็นวัดขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง หลังจากที่ได้ร้างไปนานวัดท่าตอน : ที่ตั้ง บ้านท่าตอน ตำบลท่าตอน อำเภอแม่อาย จ.เชียงใหม่
จุดเด่น : เจดีย์ , เจ้าแม่กวนอิม , พระพุทธนิรันดรชัย , พระนาคปรก , พระพุทธรูปอิ่มตลอดกาล , พระสังกัจจายน์ , วิวแม่น้ำกกมองจากวัดท่าตอน

ประวัติย่อ :วัดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีเอกลักษณ์ของเชียงใหม่และเป็นวัดประจำอำเภอเป็นวัดที่มีทิวทัศน์งดงามอยู่บนไหล่เขาเรียงรายด้วยศาสนวัตถุสิ่งก่อสร้างมีพื้นที่ทอดยาวตามไหล่เขาเป็นชั้นๆรวม9ชั้นมองเห็นได้แต่ไกลเมื่อท่านขึ้นไปบนวัดสามารถมองเห็นพื้นที่อำเภอแม่อายและภูเขาต่าง ๆ อย่างสวยงาม สมัยก่อสร้างเมื่อคราวคูบาศรีวิชัย ได้ขึ้นมาบูรณะพระธาตุสบฝาง มาถึงท่าตอน ท่านบอกให้ชาวบ้านว่าขึ้นไปค้นหาพระธาตุที่บนเขา ชาวบ้านพากันขึ้นถางป่าค้นหา เจอพระธาตุเก่าแก่อยู่ในพุ่มไม้ นิมนต์ท่านบูรณะ แต่ท่านไม่รับ ท่านบอกให้นิมนต์ครูบาแก้ว กาวิชัย มาบูรณะ เพราะเป็นของคู่บารมีท่าน ชาวบ้านพากันนิมนต์ครูบาแก้ว มาบูรณะและสร้างวัดขึ้น เรียกชื่อว่า วัดจอมคิรี ชาวบ้านได้ช่วยกันสร้างวัด นิมนต์พระมาเป็นเจ้าอาวาส หลายรูปวัดเด่นสะหลีศรีเมืองแกน (วัดบ้านเด่น) : ที่ตั้ง บ้านเด่น ต.อินทขิล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
จุดเด่น : สถาปัตยกรรมโดยรวมภายในวัด
ประวัติย่อ : วัดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีเอกลักษณ์ของเชียงใหม่ ความศรัทธาในเรื่องของศาสนาหรือความเชื่อต่างๆ ก่อให้เกิดสิ่งอันน่าอัศจรรย์มานักต่อนัก อย่างเช่นที่“วัดเด่นสะหลีศรีเมืองแกน”(วัดบ้านเด่น) ก็สามารถเรียกว่าเป็นความมหัศจรรย์ของศรัทธาได้เช่นกัน วัดนี้เป็นที่มี ครูบาเทือง นาถสีโล เกจิดังแห่งภาคเหนือที่จำพรรษาอยู่ที่วัดนี้ จึงพัฒนาจากวัดเล็กๆให้มีความใหญ่โตสวยงาม ทรงคุณค่าในงานนพุทธศิลป์ถิ่นล้านนา ชื่อวัดแต่ก่อนชื่อวัดเด่น ไม่มีต้นโพธิ์สักต้น แต่พอครูบามาอยู่ก็มีต้นโพธิ์ขึ้นมาให้เห็น แล้วต้นโพธิ์คนทางเมืองเหนือเขาเรียก เก๊าสะหลี รวมกับ ที่ตั้งวัดแห่งนี้อยู่ในเขตเมืองเก่าสมัยโบราณที่ชื่อว่าเมืองแกน เห็นว่าชื่อเป็นมงคลดีจึงเอามาตั้งเป็นสิริแก่วัด

 
 
เครดิตข้อมูล :  มีสถานที่ท่องเที่ยว.com
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง : http://good2travel.webs.com/